Het Branchecentrum is een publiek-private netwerkorganisatie.

Een kleine dertigduizend overheidsprofessionals, mkb-ondernemers, zzp-ers, werkgevers, managers, bedrijfsprofessionals en verenigingsprofessionals vormen met elkaar professionele samenwerkingsverbanden. Zij zijn onder meer werkzaam in vastgoed, bouw, openbare ruimte, asbest, bodem, afval, duurzaamheidsbeleid en het sociaal domein. En ze maken gebruik van overlegbijeenkomsten, raamcontracten en opdrachtenpools per branche. Bedrijven en zzp-ers maken via het Branchecentrum gebruik van (online) juridisch advies, commerciële ondersteuning, aanbestedingsbegeleiding, pensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering. Alles collectief en coöperatief georganiseerd en met collectiviteitsvoordelen via het Branchecentrum. Het Branchecentrum peilt de mening van werkend Nederland.


De doelen van het Branchecentrum zijn:

• Organiseren van publiek-private samenwerking
• Bedrijven en zzp-ers in aanmerking laten komen voor overheidsopdrachten
• Aanmoedigen van bedrijven en zzp-ers om gebruik te maken van collectief georganiseerde hulpmiddelen om veilig en succesvol te kunnen ondernemen

Het netwerk van het Branchecentrum bestrijkt in grote lijnen:

• Ongeveer 300 gemeenten met in totaal bijna 9.000 gemeentelijke functionarissen uit vrijwel alle beleidsterreinen (www.vng.nl)
• Ongeveer 15 Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) (www.omgevingsdienst.nl)
• Ongeveer 40 woningcorporaties (www.aedes.nl)
• Een aantal organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat (www.rijkswaterstaat.nl)
• Het ministerie van Economische Zaken (www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken)
• Ondernemersorganisaties en een groot aantal brancheorganisaties, bedrijven en zzp-ers in vastgoed, bouw, openbare ruimte, asbest, milieu, zakelijke dienstverlening en het sociale domein (www.ondernemersplein.nl/brancheinformatie)

HET RECENTE NIEUWS

10 juli 2018

Het Branchecentrum adviseert zzp-ers: verenig je, bijvoorbeeld via zzp Nederland.

De organisatiegraad onder zzp-ers is nog steeds veel te laag, zo bleek uit onderzoek dat het Branchecentrum al in 2016 verrichtte. In Nederland zijn inmiddels anderhalf […]
23 december 2016

Is een zzp-er wel of geen ondernemer?

Nog steeds verschijnen er nieuwe rechterlijke uitspraken over het wel of geen ondernemer zijn. Dit is van groot belang, mede door de afschaffing van de VAR. […]
17 juli 2015

Geldverspilling in gemeenten door leegstand

Tijdens de in de afgelopen jaren door het Branchecentrum gehouden overlegbijeenkomsten met gemeentelijke afdelingen vastgoedbeheer is een schokkend beeld naar voren gekomen. Veel gemeenten blijken met […]
16 juli 2015

Een derde van de 1 miljoen zzp-ers wil helemaal geen ondernemer zijn

Een derde van het aantal zzp-ers wordt misselijk bij de gedachte aan het ondernemen en heeft heimwee naar hun vroegere baas. Dat is de belangrijkste conclusie […]