branchecentrum

De organisatiegraad onder zzp-ers is nog steeds veel te laag, zo bleek uit onderzoek dat het Branchecentrum al in 2016 verrichtte. In Nederland zijn inmiddels anderhalf miljoen mensen (noodgedwongen) zzp-er geworden maar slechts 50.000 tot 70.000 hebben zich georganiseerd in een vereniging.

Het Branchecentrum beveelt Nederlandse zzp-ers van harte aan om zich aan te sluiten bij een zzp-belangenvereniging, zoals bijvoorbeeld een abonnement bij zzp Nederland. Kijk bijvoorbeeld op https://www.zzp-nederland.nl/ voor meer informatie.

Voor alle duidelijkheid: het Branchecentrum is een volstrekt onafhankelijke publiek-private netwerkorganisatie die geen enkele relatie heeft met zzp Nederland of welke andere belangenvereniging dan ook.

Wel vindt het bestuur van het Branchecentrum het erg belangrijk dat de organisatiegraad van ondernemers en zzp-ers weer toeneemt. Gemiddeld nog maar 20% van bedrijven uit een willekeurige branche, is aangesloten bij een ondernemersorganisatie. Dat was voor het begin van de crisis veel meer. Het is tijd voor een nieuwe lente en dus tijd voor veel meer krachtenbundeling in het bedrijfsleven en onder zzp-ers.

10 juli 2018

Het Branchecentrum adviseert zzp-ers: verenig je, bijvoorbeeld via zzp Nederland.

De organisatiegraad onder zzp-ers is nog steeds veel te laag, zo bleek uit onderzoek dat het Branchecentrum al in 2016 verrichtte. In Nederland zijn inmiddels anderhalf […]
15 maart 2018

preferred suppliers – voorkeursleveranciers

23 december 2016

Is een zzp-er wel of geen ondernemer?

Nog steeds verschijnen er nieuwe rechterlijke uitspraken over het wel of geen ondernemer zijn. Dit is van groot belang, mede door de afschaffing van de VAR. […]