Nieuwsbericht

Het Branchecentrum dient hierbij een officiële klacht in bij de orde van advocaten. Het gaat om een kantoor te Rotterdam dat schuilgaat onder de naam https://mevrouwdeadvocaat.nl/

Op deze website staan testimonials en referenties die als misleidend kunnen worden ervaren.
De klacht gaat over de zeer onprofessionele en eenzijdige manier van handelen van dit kantoor en de manier waarop dit kantoor zaken nu al meerdere malen aantoonbaar onnodig heeft laten escaleren zonder ook maar éénmaal wederhoor te hebben toegepast. Men deinst er zelfs niet voor terug om het eigen Twitteraccount te gebruiken voor smaad en laster over wederpartijen van cliënten. Dat is in de beroepsgroep van advocaten een grond voor een disciplinaire straf of maatregel.
Bovendien zijn ook veel klachten van andere partijen bekend geworden over dit kantoor, onder meer via Twitter. Die klachten worden uiteraard ook gebundeld. Alle bewijzen zijn netjes gedocumenteerd en veiliggesteld.
Het staat vast dat het gewraakte kantoor volstrekt verkeerde methoden gebruikt om de belangen van “cliënten” te behartigen. Daarmee brengt het kantoor zichzelf en anderen schade toe. Vraag gerust meer info.

18 juli 2019

Klacht bij Orde van Advocaten over advocatenkantoor “https://mevrouwdeadvocaat.nl” te Rotterdam.

Het Branchecentrum dient hierbij een officiële klacht in bij de orde van advocaten. Het gaat om een kantoor te Rotterdam dat schuilgaat onder de naam https://mevrouwdeadvocaat.nl/ […]
17 juli 2019

Kijk uit voor “BusinessWise Inspiring People BV” te Zeist

Kijk uit voor “Businesswise Inspiring People BV” te Zeist. Dit bedrijf ontpopt zich als een onbetrouwbare zakenpartner nadat men, na een akkoord met een voorstel tot […]
10 juli 2018

Het Branchecentrum adviseert zzp-ers: verenig je, bijvoorbeeld via zzp Nederland.

De organisatiegraad onder zzp-ers is nog steeds veel te laag, zo bleek uit onderzoek dat het Branchecentrum al in 2016 verrichtte. In Nederland zijn inmiddels anderhalf […]
23 december 2016

Is een zzp-er wel of geen ondernemer?

Nog steeds verschijnen er nieuwe rechterlijke uitspraken over het wel of geen ondernemer zijn. Dit is van groot belang, mede door de afschaffing van de VAR. […]