Nieuwsbericht

Nog steeds verschijnen er nieuwe rechterlijke uitspraken over het wel of geen ondernemer zijn. Dit is van groot belang, mede door de afschaffing van de VAR.

Tweemaal geen ondernemer. Zeer recentelijk kreeg een tweetal zorgverleners bij verschillende belastingrechters te horen dat de felbegeerde status van ondernemer niet voor hen was weggelegd. Het is nuttig om van deze beslissingen kennis te nemen. Waar moet u op letten om niet in hetzelfde schuitje terecht te komen als de betrokkenen?

Risico en zelfstandigheid. Het Gerechtshof Amsterdam, 21.09.2016 (GHAMS:2016:3760) , stelde een wijkziekenverzorgende in het ongelijk. Voor de belastingrechters was het doorslaggevend dat de verzorgende uitsluitend werkte op grond van contracten die via een bemiddelende stichting werden afgesloten en waarvoor die stichting eindverantwoordelijkheid droeg. Het was aan de verzorgende om te bewijzen dat hij toch ondernemer was en dat lukte hem niet. Hij had aangedragen dat hij ter plaatse zonder toezicht werkte, dat hij opdrachten mocht weigeren, dat hij niets verdiende als hij ziek was of als er geen werk was en dat hij over zijn tarief onderhandelde. “Dat geldt ook allemaal voor oproep- en uitzendkrachten”, had de rechtbank al vastgesteld en het gerechtshof was het daarmee eens. De zelfstandigheid en het ondernemersrisico ontbraken.

Eén opdrachtgever en geen risico. Rechtbank Gelderland, 05.10.2016 (RBGEL:2016:5066) , oordeelde dat een tandarts die jarenlang werkte voor één opdrachtgever, evenmin ondernemer was. De tandarts had afgesproken dat zij 45% van de omzet kon declareren bij de praktijkhouders. De rechter stelde vast dat zij geen debiteurenrisico liep en geen investeringen pleegde. Ook deze tandarts vond geen gehoor voor de stelling dat zij vaktechnisch verantwoordelijk en aansprakelijk was voor haar werk en dat ze niet betaald kreeg als ze niet werkte.

Conclusie. Wilt u de Belastingdienst overtuigen dat u ondernemer bent (en recht heeft op de ondernemersaftrek), zorg dan dat u bewijs heeft dat u rechtstreeks risico’s loopt, dat u investeert, dat u zich als ondernemer presenteert en zelf opdrachtgevers of klanten zoekt. Probeer zo mogelijk te voorkomen dat u langdurig werkt voor slechts één opdrachtgever.

Voor het ondernemerschap moet u de verschillen met een werknemer benadrukken. Zoals de risico’s die u loopt, eigen investeringen en werving van eigen klanten.

23 december 2016

Is een zzp-er wel of geen ondernemer?

Nog steeds verschijnen er nieuwe rechterlijke uitspraken over het wel of geen ondernemer zijn. Dit is van groot belang, mede door de afschaffing van de VAR. […]
29 juni 2016

Bedrijven twijfelen openlijk aan nut van vergaderclub “Bouwstenen voor Sociaal”

Bij het Branchecentrum komen steeds meer vragen en klachten binnen over de organisatie “Bouwstenen voor sociaal”. De achtergrond laat zich als volgt omschrijven: “Bouwstenen voor sociaal” […]
18 juli 2015

Het Branchecentrum bundelt krachten met ZZP Nederland

Begin 2015 besloten het Branchecentrum en de belangenvereniging ZZP Nederland (www.zzp-nederland.nl) krachten te bundelen. Beide organisaties werken immers voor zzp-ers, zij het op zeer verschillende manieren. […]
17 juli 2015

Geldverspilling in gemeenten door leegstand

Tijdens de in de afgelopen jaren door het Branchecentrum gehouden overlegbijeenkomsten met gemeentelijke afdelingen vastgoedbeheer is een schokkend beeld naar voren gekomen. Veel gemeenten blijken met […]