Worden georganiseerd samen met gastgemeenten en referentiegemeenten. Op allerlei vakgebieden. Zie de bijeenkomsten-agenda op deze website. Functionarissen van gemeenten, woningcorporaties, Rijkswaterstaat en bedrijven zijn aanwezig tijdens de bijeenkomsten en leggen hun praktijkproblemen op tafel.

De werkwijze is volledig vraaggeoriënteerd, met de “brainwrite-methode”

Vragen en problemen van opdrachtgevers die men tijdens bijeenkomst niet kan oplossen (gemiddeld 30%), worden tijdens en na overlegbijeenkomst in de opdrachtenpool geplaatst.

Zo voegt het Branchecentrum extra onderhandse communicatie- en inkoopkanalen toe, naast de vele onderhandse inkoopkanalen die overheidsorganisaties al hebben.

Het Branchecentrum maakt gebruik van opdrachtenpools waarin vragen en problemen van gemeentelijke opdrachtgevers uit allerlei disciplines opgenomen zijn.

Die opdrachtgevers hebben deelgenomen aan een publiek-private overlegbijeenkomst en verwachten nadien contact met specialistische bedrijven voor de mogelijke uitvoering van ad hoc klussen waarbij de gemeenten niet openbaar willen aanbesteden doch onderhands willen uitbesteden.

De vragen en problemen worden dan uitgezet in de opdrachtenpool.
Het Branchecentrum zoekt in dat verband een aantal maal per jaar naar uitvoerende en adviserende bedrijven met relevante expertise en ervaring. Er is met name behoefte aan specifieke expertise en adhoc specifiek advies.

Het betreft niet alleen adviesopdrachten maar ook uitvoerende opdrachten.

MKB-ers en zzp-ers hebben de mogelijkheid om deel te nemen in de bedrijvenpool en zo doorverwezen te worden naar overheidsrelaties en bedrijfsrelaties uit de opdrachtenpool van het Branchecentrum.

De bedrijven worden via de regionale randomizer (regionale loting waarbij elk bedrijf gegarandeerd minstens een aantal malen per jaar wordt voorgedragen) in contact gebracht met de overheidsopdrachtgevers uit de opdrachtenpool die contact verwachten. Eerst om te overleggen en kennis te maken. De bedrijven gaan een relatie aan met de opdrachtgevers en houden contact totdat gebruik zal worden gemaakt van hun expertise.

Let op: het Branchecentrum doet niet aan “matching” of “bemiddeling” en zoekt dus ook niet naar de “vraag achter de vraag”. Er worden slechts deurtjes geopend voor bedrijven uit de branche waarin de overheidsfunctionaris zijn expertise zoekt.

Gemiddeld 70% van de doorverwijzingen leidt tot een relatie.
Gemiddeld 30% van de relaties leidt tot gebruikmaking van de kennis of kunde van het bedrijf.

Het Branchecentrum en het Platform Asbestverwijdering hebben enkele jaren geleden een raamcontract bij Rijkswaterstaat afgesloten, op basis waarvan sindsdien asbestinventarisaties bij RWS plaatsvinden door asbestinventarisatiebedrijven die samenwerken met het Branchecentrum in de bedrijvenpool.

Het betreft opdrachten voor bedrijven met een omzet variërend tussen 1.500 en 145.000 euro

Het Branchecentrum zoekt elk jaar samenwerking met uitvoerende en adviserende bedrijven werkzaam in onder meer zakelijke dienstverlening, vastgoed, bouw, ruimtelijke inrichting, openbare ruimte, asbest, milieu en het sociaal domein.

Met name bedrijven die bereid zijn wat tijd en geduld te steken in gemeentelijke problemen en die een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van de problemen van de opdrachtgevers en die dus in contact kunnen worden gebracht met opdrachtgevers.

Het Branchecentrum is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit. De markt doet zijn werk.

Wilt u kennismaken, zend dan een mail naar info@branchecentrum.nl

Het Branchecentrum realiseert verlaging van bedrijfskosten voor bedrijven door collectieve inkoopmacht, en vraagt aan de 50.000 MKB-bedrijven en ZZP-ers in haar netwerk om open te staan voor aanbiedingen van suppliers met collectiviteitsvoordeel, zoals:

  • Verzekeringen (AOV, aansprakelijkheid)
  • Zzp-pensioen
  • Juridische hulp
  • Boekhouding
  • Incasso
  • Kantoormiddelen
  • Aanbestedingsbegeleiding (gebruikmaking van aanbestedingshelpdesk)
  • Hulp bij verhogen kansen om offertes tot opdrachten te laten leiden
  • Ondersteuning bij het schrijven van een onderscheidende offerte of het maken van een onderscheidende presentatie
  • Training en business improvement