Wat is het Branchecentrum

Het Branchecentrum is een netwerkorganisatie voor publiek-private samenwerking. Met samenwerkingsverbanden en raamcontracten voor overheidsfunctionarissen, bedrijven en professionals in diverse vakgebieden.

Sinds 2003 bestaat er een modern, informeel en zeer omvangrijk landelijk publiek-privaat netwerk, waaraan deelnemen:

Ongeveer 50.000 ondernemers – Ongeveer 20.000 overheidsfunctionarissen – Vertegenwoordigers van allerlei organisaties uit het maatschappelijk middenveld zoals brancheverenigingen, ondernemersorganisaties, woningcorporaties, en vele anderen.