Privacyreglement

 

Privacy & cookies

Dit is het privacyreglement van de stichting Wetgeving en Belangen (WEB), tevens handelend onder de merknaam Branchecentrum en de domeinnaam www.branchecentrum.nl, gevestigd te Amersfoort.

De stichting WEB respecteert de privacy van al haar relaties en al haar bezoekers en gebruikers van haar websites, en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan De stichting WEB wordt verschaft, vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door uw persoonsgegevens aan De stichting WEB te verstrekken of achter te laten op een website van De stichting WEB, gaat u ermee akkoord dat De stichting WEB uw gegevens overeenkomstig dit privacyreglement gebruikt.

De stichting WEB kan haar bedrijfsmatige activiteiten niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. De stichting WEB acht het hierbij van belang dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van de privacy. Hierin volgt De stichting WEB de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, zoals de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG). De stichting WEB houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de wet.

De stichting WEB gebruikt alleen gegevens die met instemming en uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven.

U kunt uw persoonsgegevens opgeven om diensten aan De stichting WEB te leveren, om informatie of producten of diensten bij De stichting WEB aan te vragen, om nieuwsbrieven te ontvangen of om één of meer producten of diensten van De stichting WEB af te nemen dan wel te gebruiken of opnieuw te gebruiken.

De stichting WEB legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht. Uw gegevens kunnen door De stichting WEB worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten van De stichting WEB. Indien u hier bezwaar tegen heeft of uw gegevens wilt corrigeren of opvragen, kunt u contact met De stichting WEB opnemen. De stichting WEB verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe verplicht is op basis van de wet of een gerechtelijke uitspraak.

Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag gebruikt De stichting WEB voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over producten en diensten. Om u bij het bezoek aan een website van De stichting WEB te kunnen herkennen, maakt De stichting WEB gebruik van cookies. Deze cookies gebruikt De stichting WEB ook voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van haar website. De door u aan De stichting WEB op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door De stichting WEB alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval garandeert De stichting WEB niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken.

Externe links

Deze website kan links naar andere websites bevatten. De stichting WEB is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites. U wordt aangeraden om kennis te nemen van de privacyverklaringen op deze websites.

Wijziging Privacyreglement

De stichting WEB kan te allen tijde en met of zonder kennisgeving dit privacyreglement wijzigen. U wordt daarom aangeraden om van tijd tot tijd opnieuw dit privacyreglement te raadplegen zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen in dit privacyreglement.

Vragen, opmerkingen of klachten

Wanneer u vragen hebt die niet in dit privacyreglement zijn beantwoord of suggesties/opmerkingen heeft over de inhoud daarvan, danwel uw persoonsgegevens wilt inzien of wijzigen of wilt laten verwijderen, of als u klachten heeft over de manier waarop De stichting WEB met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan kunt u dit laten weten door een brief te sturen naar: De stichting WEB, per e-mailadres info@branchecentrum.nl Onder vermelding van ‘Privacy & Cookies’. Daarmee kan De stichting WEB voorkomen dat problemen ontstaan danwel blijven bestaan.

DISCLAIMER                                   

De stichting WEB streeft er naar om steeds correcte en actuele informatie te verschaffen. Desondanks bestaat de kans dat bepaalde informatie op een bepaald moment niet meer compleet, niet actueel of accuraat is. De informatie op deze website, in de nieuwsbrieven en andere uitingen van De stichting WEB gaat uitsluitend uit van toepasselijkheid van het Nederlandse recht.

Alle uitingen van De stichting WEB zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. De uitingen zijn alleen bestemd voor de bezoeker van de website of de geadresseerde. Niets uit deze uitingen mag, op welke manier dan ook, verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande toestemming van De stichting WEB.

De stichting WEB stelt alles in het werk om de website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen vele factoren een rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Maar ook de persoonlijke browser- en/of internetinstellingen van de gebruiker. Als gevolg hiervan kan De stichting WEB niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is en naar behoren functioneert.

Verwijzingen en hyperlinks naar websites van derden dienen slechts ter informatie van de gebruiker. De stichting WEB heeft geen controle over de inhoud van deze websites.

DEZE WEBSITE GEBRUIKT COOKIES

Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die een webserver, bij een bezoek aan een website, op uw computer of ander draagbaar device plaatst. Er zijn verschillende soorten cookies. De stichting WEB kan cookies plaatsen, zodat u gebruik kunt maken van de website en de daarop geboden functionaliteiten. Deze cookies zijn strikt noodzakelijk als u van een website van De stichting WEB of een bepaalde functionaliteit gebruik wilt maken (essentiële cookies). Ook kan De stichting WEB cookies gebruiken om de gebruiksvriendelijkheid van de website te bevorderen (performance cookies). Tot slot kan De stichting WEB cookies toepassen om het gebruik van de website, producten, diensten en marketingstrategieën te verbeteren (analytische cookies). U kunt cookies blokkeren of verwijderen via de instellingen van uw browser.

WIJZIGEN VAN DEZE DISCLAIMER

De stichting WEB houdt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen.

Deze pagina is voor het laatst geredigeerd op 2 januari 2018.

 

 

 

 

 

Share This