De tarieven 2018 van de producten en diensten die vanuit het Branchecentrum worden aangeboden

Eenmalige deelname aan een publiek-private intervisie- of overlegbijeenkomst:
Tarief voor overheidsorganisaties: € 195 per persoon.
Tarief voor bedrijven: € 295,-.

Eenmalige deelname aan een informatie- en samenwerkingsbijeenkomst voor bedrijven:
Tarief: € 145,-

Dienstenpakket in een duurovereenkomst voor bedrijven: € 245,- per half jaar

Kennismaking met dienstenpakket in een duurovereenkomst voor bedrijven: € 195,- voor een half jaar op proef.

De in-company Bespaarscan: een bedrijfsintern volledig onderzoek naar alle kostenbesparingsmogelijkheden en risicoreductie-mogelijkheden in uw bedrijf. Tarief: € 295,-

Alle overige diensten: uurtarieven of lump sum tarieven op aanvraag.

Offertes zijn altijd op maat.

Alle bedragen ex BTW