preferred suppliers – voorkeursleveranciers

Is een zzp-er wel of geen ondernemer?
23 december 2016
Het Branchecentrum adviseert zzp-ers: verenig je, bijvoorbeeld via zzp Nederland.
10 juli 2018